1.- Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals:
La responsable del tractament de les dades demanades a través dels llocs web https://singular.cat, (en endavant, la “Web” o el “Lloc Web”) és SINGULAR, S.L., amb C.I.F. B61586657, amb domicili a Salvador Espriu, Nº 26 Local B, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona (Espanya), i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. D’ara endavant SINGULAR.
Pots posar-te en contacte amb SINGULAR, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: javier@singular.cat

2.- Finalitat del tractament de les dades personals:

2.1. Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals? A SINGULAR tractarem les teves dades personals, recollides a través del Lloc Web amb les següents finalitats:
a) Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en el Lloc Web.
Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

2.2. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides? Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

3.- Legitimació: El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
a) La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de SINGULAR, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
b) El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.
En cas que no ens facilitis les teves dades o els facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

4.- Destinataris: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a SINGULAR, llevat obligació legal.
Com encarregats de tractament, tenim contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:
– NOMINALIA INTERNET S.L., amb domicili al c / Josep Pla, Nº2, Torres Diagonal Litoral, amb CIF B-15.805.419 proporciona els serveis d’allotjament web (hosting). Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectos 

legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/ccs-condiciones-generales-nominalia/ Número de telèfon d’atenció al client: 93.288 40 62
Les dades personals facilitades a través dels formularis del Lloc Web, són tractats per a la prestació dels serveis de SINGULAR, així com per a l’enviament d’informatives mitjançant l’ús de l’eina que aquesta companyia facilita, el que comporta que les dades introduïdes són transferits als servidors de l’esmentada companyia, suposant una transferència internacional de dades als Estats Units, que l’usuari consent de manera expressa amb l’acceptació de la present política de privacitat.
– Google LLC, amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació en el núvol i de correu electrònic.
Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats de l’Privacy Shield.
Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield al web del Departament de Comerç dels EUA .: https://www.privacyshield.gov/welcome
Així mateix, pots comprovar l’adhesió de Google a l’Privacy Shield en el següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
5.- Drets: Com interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens tot el dret a obtenir confirmació sobre si en SINGULAR estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, d’acord amb el que preveu la mateixa:
Dret d’ACCÉS a les teves dades personals
Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les dades, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.
Podràs exercir aquests drets dirigint una comunicació a l’adreça postal i / o de correu electrònic que es fa constar en l’apartat «1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals. ”
A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid oa través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/